O knjižnici

Središnja geofizička knjižnica je visokoškolska knjižnica i pripada  Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Utemeljena je u prosincu davne 1861. godine. Fond knjižnice broji oko 6000 naslova monografija i oko 20 000 sveščića časopisa i serijskih publikacija iz užeg područja geofizike (meteorologije, seizmologije, fizike čvrste zemlje, fizičke oceanografije, planetarnog magnetizma). Manji dio fonda odnosi se na granična područja (astronomija, fizika, matematika, geologija, geografija itd..).

INSTAGRAM: @library.geophysics  

Kontakt:

Iva Vrkić, dipl. knjiž. (knjižničarska savjetnica)


E-mail: ivavrkic@gfz.hr
Tel: +385 (0)1 4605918
Fax: +385 (0)1 4680331

Adresa:

Središnja geofizička knjižnica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 95
10 000 Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka :
9:00 - 16:00

 

web editor Iva Vrkić

web developer Matejka Ivančić