Skripta, nastavni materijali i e-knjige

Informacije o građi:
Novi interaktivni MEĐUNARODNI ATLAS OBLAKA
- postoji samo web verzija na adresi https://cloudatlas.wmo.int
Informacije o građi:
Znanstvena i stručna literatura: kako je pretraživati i vrednovati?

1. Pretraživanje znanstvenih baza podataka
2. Ostali relevantni izvori informacija
3. Znanstveno izdavaštvo
4. Osnove bibliometrije - vrednovanje znanstvenih časopisa

Skripta na temelju predavanja i seminara koje drži Središnja geofizička knjižnica u okviru kolegija "Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije (199945)" voditeljice doc. dr. sc. Ive Dasović.Informacije o građi:
THE ATMOSPHERE OVER MOUNTAINOUS REGIONS
EDITED BY: Miguel A. C. Teixeira, Daniel J. Kirshbaum, Haraldur Ólafsson, Peter F. Sheridan and Ivana Stiperski ; PUBLISHED IN: Frontiers in Earth Science
Cijela e-knjiga slobodno je dostupna u cjelovitom tekstu na poveznici The atmosphere over mountainous regions
Informacije o građi:

UVOD U MEZOSKALNU METEOROLOGIJU I ATMOSFERSKU TURBULENCIJU - Branko Grisogono, Danijel Belušić i bivši studenti 4. godine predbolonjskog studija
Predavanja iz 2. dijela Dinamičke meteorologije II, III - 4. god. studija, novi nastavni program - Zadnja verzija od 28. studenog 2017.Informacije o građi:
ANALIZA METEOROLOŠKIH POLJA I SUSTAVA
 (Krešo Pandžić, 2002.)