Rad Geofizičkog zavoda u Zagrebu - Travaux de l'Institut de Physique du Globe de Zagreb. Serija I

Naslov: Razdioba glavnih elemenata zemaljskoga magnetizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Mokrović, Josip ; 1928.)
Naslov: Seizmička djelatnost u Hrvatskoj, Slavoniji i Međimurju godine 1922. (Gilić, Andro ; 1923.)